ફની મેરેજ વિડીયો: બહાર નીકળ્યા પછી દુલ્હેએ કહ્યું- સલામ કરો, જુઓ પછી શું થયું | હંસી નહીં રુકેગી

ફની મેરેજ વિડીયો: લગ્નની કી રસ્મ સે જુડા વાયરલ વિડીયો એક દુલ્હે છે,પછી ચાર ચાર વખત બારીઓ અને સગવડ છે. અહીં જબસે બધા લોકોનો અભિવાદન કરવા માટે કહ્યું હતું કે છોકરાઓ રિયાકશન જોવા લાયક છે. તમને જણાવો કે લગ્ન વિવાહનો સમુદાય હતો. જહાં બહાર કાયીને યહાની લગ્ન સમાપ્ત થયા બાદ દુલ્હે બધા લોકોના સલામ કરનારને રિવાજ કરવાનો હતો.

યે વીડિયો પણ ઉસી સલામ કરવા પલ સે જુદરા છે. વિડીયો જોનાર માલૂમ છે તે બહાર નીકળ્યા પછી કોઈ વ્યક્તિ નુલ્હેએ બધાને સલામ કરવા કહ્યું. આ પર કોટ પેન્ટ પહેરે અને કંધે પર તૌલિયા ડાલે દુલ્હાની જગ્યા પર બન્યું, અને તે શર્માટે બધાને સલા-વાલકુમ (સાચા અર્થમાં અસ્સલામુઅલયકુમ) કહેનાર અભિવાદન કર્યું. તેના સમય દરમિયાન છોકરો કા હાથમાં રૂમાલ લહેરાતો હતો અને તેને ફરી જોવા મળતો હતો.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Funny videos (@comedy_videos9752)

વહી દૂલ્હે કા સલામ કા જવાબો તે બધા લોકો મોટા ગરમજોશી થી લેટે છે. તેના પછી, દુલ્હા શર્માટે પાછો આવી ગયો. વીડિયો પુરાના માલૂમ હતો મગર ઇન ડેઝ એક વખત ફરી ઇન્ટરનેટ પર થયું છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *