સ્વિમિંગ પુલ નો વિડીયો: સ્વિમિંગ પુલ મા છલાંગ લગાવતી વખતે થયું એવું કે જોય ને હંસી નહીં રોકિ શકો

સ્વિમિંગ પુલ નો ફની વિડીયો: સોશિયલ મીડિયામાં એક મેજેદાર વિડીયો ખુબ વાયરલ હોઇ રહ્યો છે. વિડીયો સ્વિમિંગ પુલ છે. એક મહિલાએ નાહવા માટે ડાઇવિંગ બોર્ડથી છલાંગ લગાવી દીધું, ત્યારે આ દરમિયાન મહિલા સાથે કંઈક જોવા મળ્યું હતું. ચંદ સેકન્ડ યે વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર ખુબ વાયરલ હોઇ રહ્યો છે. વીડિયો હજુ સુધી લાખો લોકો જુએ છે અને હજાર લોકો તેને જીવે છે.

સોશિયલ મીડિયા અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મમાં ખૂબ શેર કરે છે આ વિડીયોમાં દેખાય છે કે એક મહિલા સ્વિમિંગમાં છલાંગમાં છે, ડાઇવિંગ બોર્ડ ઉપર ખડી છે. વીહીઓ વિડીયો બનાવી રહ્યા છે અને પછી જે બન્યું તે વિડીયો બની રહ્યો છે.

દરઅસલ જેવી સ્ત્રી સ્વિમિંગમાં છલાંગ લગાવી દે છે મેજેદાર વીડિયો હોલ્ડ માય બીયર નામનું ટ્વિટર છે. સાથે જ મેજેદાર કેપ્શન આપવામાં આવ્યું છે- તે તમારા બાળકોનો ગિલા નથી માંગતી થી.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *