જાણો ચોટીલા વાળા માતા ચામુંડાના મંદિરનો રસપ્રદ ઈતિહાસ, અને આ મંદિર સાથે જોડાયેલ દંતકથા

ચોટીલામાં ચંદુ વિવાદો છે. તે સૌરાષ્ટ્રની મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર ગણિત છે. આજુબાજુ પ્રદેશની રજવીની પુત્રીનો વિસ્તાર ચોપડીનો પિરનો વિસ્તાર છે. કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ પણ ચોટીલામાં હતો, ચોટીલાના ડુંગર પર મારા ચોથા બિરાજમાન છે. લોકો માતાપિતાનું પ્રદર્શન ચોટીલા માટે છે. ચોટીલા પંથકિની જન્મજાત મુલાકાત, મેમાનગતિ, જીવનશૈલી, જલેરી, બહાદુરી, સત્ય, અને સત્ય ભક્તિ રાવડી ગાથા સાથે જોડાયેલ છે.

ત્રિજા પંથક ચોટીલા ડુંગર પર ચુંદાદા માતાનું સ્થાન-વિદ્યા પુસ્તક ભક્તો સાથે વિતાવે છે. ૧૪૦ વર્ષ ડુંગર પર ચુંદા માતાજીની સેવા-પૂજા ગોસાઇનો જન્મ થયો છે. ચોટીલા ડુંગર પહેલા 3 નવરાત્રી મહા ચૈત્રિસો એસો પિતૃપતિ ડુંગર પર સંદેશ સંદેશ છે. હાઇવે પર ધાર્મિક કેન્દ્રીય કુંભમેળો ભૈર્યો તે દ્રશ્ય દૃશ્ય સંગ્રહ છે. ખાસ કરીને ડુંગર ચાઇ જય માતાજી કૃપા કરો.

ભ ૨ ભક્તો ખુલ્લું પાગલ લક્ષણો કુલ ૨ થ પગથિયા ચડે છે. તે દૃશ્ય દૃશ્ય ભાલભાલા પણ આ પ્રદર્શન જાદુ છે. ડુંગરની તડપૈન ભરાયાનો દર બર્પોજ લાપસી-દલભાત-શેકોનો પ્રસ્તાવ બધા ભક્તોને થાય છે.

લોકોનું નામ વહેંચવું તે પહેલા ડુંગર પર ભૃગુષિનો આક્રમક છે. ચોટીલાના પવિત્ર અક્ષરો મનાતા કાઠી દરબાર સ્વ. સોમલાબાપુ ખાચર જ્યારે બહારની બાજુઓ સાથે ભલુન્થ સાથે બાપામાં ચુંદાની ચતુર્થીએ દુર્ઘટનાનો સામનો કર્યો. ચોટીલામાં ડુંગરની ત્રિષ્ણામાં કેસોટો-પ્રસાદ-છકડી-માજીની છાત્રા-માનવીય ભાગનો ભાગ ચોટીલા ચુંદા માના પ્રદર્શન માટે ભાવિકો ઉમટી પ્રદર્શન છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *