શિક્ષકે બાળકને કહ્યું કે ગાય પર નિબંધ લખ, તો બાળકે એવો નિબંધ લખ્યો કે વિડીયો જોઈ તમે દાત કાઢી બઠ્ઠા પડી જશો…જુઓ વિડીયો

હાલના સમયમાં જો વાત કરવામાં આવે તો સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજના અનેક એવા વિડીયો વાયરલ થતા જ રહે છે જેને

Read more