નાતજાત ના ભેદભાવ વગર હસીનાબહેને 2000 થી વધુ બીનવારસી મૃતદેહો ની અંતિમ ક્રિયા કરી

ભારત દેશ અને આકાળના સંકુર્ણ લોકો પરિવર્તનશીલ રહી રહ્યા છે અને તે સમયગાળા દરમિયાન સેવાકીય સંસ્થાઓ અને લોકોની સેવા માટે કામકાજ ચાલે છે.

સેવાકીય બાબતોની વાત છે, જ્યારે મર્બીની સેવાકીય પ્રાર્થના છે, પરંતુ હિસાનાબહેન નાતની ધર્મના કોઈ પણ ધર્મવિધિ નથી, પરંતુ હિન્દુ રિતીર્વાજથી અંતિમ ક્રિયા છે.

હિસાના બહેન ખુબ ઓછી ભણેલા છે અને તે એક સામાન્ય ઘટના છે જ્યારે તેના પતિ પર્સિપલ રિક્ષા ચલાવવામાં આવે છે અને તે હિસાના બહેનનો સેવાકીય કાર્ય કરે છે અને તે પણ ખુલી છે. હિસાના બહેન મોરબી ની સરકારી હસ્સ્પ્ટલ માથી જે બેન રસી શબ છે તે આખરી મંઝિલ સુધી પહોંચે છે.

હ હોસ્પસ્પિટલના સ્ટાફના ડોકટરો અને લોકોની આ કાર્ય ખુલ્લી બિરદાવે છે. હસીના બહેન ને અત્યાર સુધીના 2000 જેટલા આવાલા આખરી માંડઝિલે પહોંચ્યા, તે પણ કોરોના નાયિકાની સંખ્યા ધરાવતા હતા, પરંતુ હિસાના બહેન નૂ એ કાર્ય કાબિલે રજૂ કરી છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *