Gujarat

ફક્ત 12 રૂપિયાના વાર્ષિક પ્રીમિયમ પર, અકસ્માત સમયે 2 લાખ રૂપિયા સુધી વીમા કવર

Spread the love

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના- ફક્ત ૧૨ રૂ./ વર્ષ પ્રીમીયમ. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાલિત સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓમાં વડાપ્રધાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ વીમા યોજનામાં, માત્ર 12 રૂપિયાના વાર્ષિક પ્રીમિયમ પર, અકસ્માત સમયે 2 લાખ રૂપિયા સુધી વીમા કવર આપવામાં આવે છે. આ રકમ તમારા લિંક્ડ બેંક ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત, નોંધણીનો સમયગાળો 1 જૂનથી 31 મે સુધીનો છે. એટલે કે, તમે મે મહિનામાં જ આ યોજનાનું નવીકરણ કરી શકો છો (હાલ પણ આ યોજના લઇ શકાય). યોજનાનો સમયગાળો એક વર્ષનો હોય છે અને દર વર્ષે તેને રીન્યુ કરવું પડે છે. 18 વર્ષથી 70 વર્ષ સુધીનો કોઈપણ નાગરિક આમાં ભાગ લઈ શકે છે, જેમની પાસે બેંક ખાતું હોવું જરૂરી છે.

કેવી રીતે લાભ મળશે : પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં જોડાયા બાદ રૂ. 2 લાખ સુધીનો વીમો કવર આપવામાં આવે છે. 1. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પર: આશ્રિતોને 2 લાખ રૂપિયા 2. કાયમી અપંગતા પર: આશ્રિતોને 2 લાખ રૂપિયાની રકમ 3. આંશિક અપંગતા પર: આશ્રિતોને 1 લાખ રૂપિયાની રકમ PMSBY માટે શું મહત્વનું છે?આ યોજના માટેની ઉમર 18 વર્ષથી 70 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. આ યોજનાનો લાભ 70 વર્ષ પછી ઉપલબ્ધ નથી. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, અરજદાર પાસે બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે.પ્રીમિયમની રકમ સીધા બેંક ખાતામાંથી ડેબિટ થાય છે. જો એકાઉન્ટમાં કોઈ બેલેન્સ નથી, તો નીતિ રદ કરવામાં આવશે. પોલીસી બેંક ખાતા બંધ થવાના કિસ્સામાં સમાપ્ત થશે. જો તમારી પાસે એક કરતા વધુ બેંક ખાતા છે, તો ફક્ત એક જ બેંક ખાતું આ યોજના સાથે લિંક કરી શકાય છે.

*કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવું?* તમે જે બેંકમાં ખાતું છે તે બેંકની કોઈપણ શાખાની મુલાકાત લઈને તમે પીએમએસબીવાય પોલિસી માટે અરજી કરી શકો છો. આ યોજના સાથે જોડાયેલ ફોર્મ https://jansuraksha.gov.in/Files/PMSBY/Gujarati/ApplicationForm.pdf પરથી ડાઉનલોડ કરી બેંકમાં સબમિટ કરી શકાય છે. પ્રીમિયમ માટે, તમારે તેને બેંક ફોર્મમાં મંજૂરી આપવી પડશે કે પ્રીમિયમ રકમ તમારા ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવશે. બેંક મિત્રો પણ ઘરે ઘરે પીએમએસબીવાય પહોંચાડી રહ્યા છે. આ માટે વીમા એજન્ટનો પણ સંપર્ક કરી શકાય છે. સરકારી વીમા કંપનીઓ અને ઘણી ખાનગી વીમા કંપનીઓ પણ આ યોજના વેચે છે. પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

હેતુ :આર્થિક સુરક્ષાના અભાવ હેઠળ જીવન જીવતા મહત્તમ લોકોની સુરક્ષા માટે ખાસ પ્રધાનમંત્રી જીવન જયોતિ વીમા યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે, જેની લાક્ષણિકતા નીચે મુજબ છે.

આ યોજના એક વર્ષના જીવનવીમાની યોજના છે. જે દર વર્ષે રીન્યુ કરાવી શકાય છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય એ એક પ્રકારની જીવન વીમા પોલીસી છે. જેમાં વીમા ધારકના કોઇપણ કારણસર થયેલા મૃત્યુ સામે તેના વારસદાર/પરિવારજનોને રૂપિયા બે લાખ ચૂકવવામાં આવશે. આ માટે દરેક ઉપભોક્તાએ રૂ. ૩૦  જેટલું પ્રિમિયમ ભરવાનું રહેશે.

યોગ્યતા: બેંકમાં ખાતુ ધરાવતી હોય એવી ૧૮ થી પ૦ વર્ષ ની વ્યક્તિ લાભ લઇ શકે. ૫૫ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા પહેલાં યોજનામાં જોડાયેલ લોકોને વાર્ષિક પ્રિમિયમ ભરવાના કારણે પપ વર્ષની ઉંમર સુધી વીમા રક્ષણ મળશે.

ફાયદા: સભ્યનું કોઇ પણ કારણસર મૃત્યુ રૂ ૨ લાખ ચૂકવવા પાત્ર રકમ થશે. કાર્યપધ્ધતિ:ઉપરોક્ત યોજના નીચે રક્ષણ ના સમયગાળા માટે ૧લી જુન થી ૩૧મી મે માટે ગ્રાહકોએ નોંધણી તેમજ 3. ખાતામાંથી આપોઆપ કપાત માટે સંમતિ દર વર્ષે ૩૧મી મે સુધીમાં જરૂ આપવાની રહેશે, જે પહેલા વર્ષને લાગુ પડશે નહી. નિયત સમય પછી નોં રી વાર્ષિક પ્રિમિયમ તેમજ સારા આરોગ્ય અંગેનું સ્વ પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર ? જના નીચે રક્ષણ મેળવવું શક્ય રહેશે.

અમલીકરણઓ: જાહેર ક્ષેત્રની LIC અને અન્ય વીમા કંપનીઓ દ્વારા બેંક મારફતે યોજના અમલમાં મૂકાશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *