Gujarat

બાલાજી વેફર્સને મોટી ખોટ પડી, મેઘજીભાઈ વિરાણીનું દુઃખદ અવસાન થતાં પરિવાર ઘેરા શોકમાં

Spread the love

બાલાજી વેફર્સને મોટી ખોટ પડી મેઘજીભાઈ વિરાણીનું દુઃખદ અવસાન થતાં પરિવાર ઘેરા શોકમાં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *