ધોધમાર વરસાદે 127 વર્ષ જુના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા! હાલ પણ વરસાદ ચાલુ

ગોરખપુર: ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં છેલ્લા 30 કલાકમાં ભારે વરસાદથી ઓક્ટોબર મહિનાના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ, ગોરખપુરમાં આજે સવારે 8.30 વાગ્યા સુધી છેલ્લા 24 કલાકમાં 193 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડો છેલ્લા 127 વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. આ પહેલા ઓક્ટોબર મહિનામાં 2 ઓક્ટોબર 1894 ના રોજ 218.7 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો.

હવામાન વિભાગ અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં ભારે વરસાદની વાત કરીએ તો 15 મી ઓક્ટોબર, 2013 ના રોજ 97 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. 15 ઓક્ટોબર, 2014 ના રોજ 115 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, ત્યારબાદ 21 ઓક્ટોબર, 2005 ના રોજ 112 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. 3 ઓક્ટોબર 2001 ના રોજ 67 મીમી વરસાદ થયો હતો. એ જ રીતે, 4 ઓક્ટોબર, 1996 ના રોજ 51 મિલી વરસાદ નોંધાયો હતો. 5 ઓક્ટોબર, 1991 ના રોજ 50 મીમી વરસાદ થયો હતો.

શુક્રવારે સવારથી ગોરખપુરમાં સતત વરસાદે સામાન્ય જનજીવન ખોરવી નાખ્યું છે. ગોરખપુર અને આજુબાજુના જિલ્લાઓમાં સતત વરસાદના કારણે લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સવારથી જે રીતે વરસાદ ચાલુ રહ્યો છે, તેનાથી લાગે છે કે આ રેકોર્ડ પણ તૂટી જશે.

ગોરખપુર: ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં છેલ્લા 30 કલાકમાં ભારે વરસાદથી ઓક્ટોબર મહિનાના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ, ગોરખપુરમાં આજે સવારે 8.30 વાગ્યા સુધી છેલ્લા 24 કલાકમાં 193 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડો છેલ્લા 127 વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. આ પહેલા ઓક્ટોબર મહિનામાં 2 ઓક્ટોબર 1894 ના રોજ 218.7 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો.

હવામાન વિભાગ અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં ભારે વરસાદની વાત કરીએ તો 15 મી ઓક્ટોબર, 2013 ના રોજ 97 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. 15 ઓક્ટોબર, 2014 ના રોજ 115 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, ત્યારબાદ 21 ઓક્ટોબર, 2005 ના રોજ 112 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. 3 ઓક્ટોબર 2001 ના રોજ 67 મીમી વરસાદ થયો હતો. એ જ રીતે, 4 ઓક્ટોબર, 1996 ના રોજ 51 મિલી વરસાદ નોંધાયો હતો. 5 ઓક્ટોબર, 1991 ના રોજ 50 મીમી વરસાદ થયો હતો.

શુક્રવારે સવારથી ગોરખપુરમાં સતત વરસાદે સામાન્ય જનજીવન ખોરવી નાખ્યું છે. ગોરખપુર અને આજુબાજુના જિલ્લાઓમાં સતત વરસાદના કારણે લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સવારથી જે રીતે વરસાદ ચાલુ રહ્યો છે, તેનાથી લાગે છે કે આ રેકોર્ડ પણ તૂટી જશે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *