ગુરૂને થયો પોતાનાથી ત્રીસ વર્ષ નાની વિદ્યાર્થીની સાથે પ્રેમ,પ્રેમિકા માટે પત્નીને છોડી, ને હવે…

પ્રેમ કરતાં વધુને વધુ પ્રેમ કરવો નહીં, પરંતુ તે કોઈ પણ હસીત નથી. જુલાઈ જો ફક્ત મહેબૂબી આંખો પ્રેમ. આજે અમે તમને પ્રેમ કરી રહ્યા છીએ. જ્યાં તેના જેવા છેલ્લા વર્ષોના પ્રેમ હોય છે, અને બે બાળકોના લગ્ન બંધ એવા એકબીજાના પ્રેમમાં કાયદેસર હોય છે. ચાલ તમે સૂચિત કોન કરો તે પ્રેમી અને દ્વિભાગની સમાવિષ્ટ સુવિધાઓ અને નિયમોના નજરઅ ઘોઘરો છે.

જીહા, આજે અમે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને દિગ્દર્શક સ્ટોરીની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તેના ભાગ રૂપે કોઈ પણ મટુકનાથ અને જુલી નથી. થોડા વર્ષો પહેલાની સમુદાયની વિદ્યા અને એક બીજાના હાથની તપાસ થઈ. મહત્વનું દૈ કે મટુકનાથ અને જુલીના પ્રેમી શરૂઆત વર્ષ 2004 માં બન્યાં. મટ્ટનાથ ખુદ એક ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા મીડિયા કહે છે કે તે જુલીનો સમય છે અને એક દિવસ તે બોલાવો છે અને તેના પ્રેમમાં છે.

જો કે, મટૂકનાથે તે સમયે જુલીને ખૂબ સમજાવ્યું, પરંતુ તે પછી તે જુલાઈ સાથે વાત કરી શક્યો નહીં અને દુર દુર મટૂકનાથના પ્રેમમાં પડ્યો હતો. નવિદ દૈયા, પટણા યુનિવર્સિટી હિન્દી પ્રોફેસર મટુકનાથ અને તેના કરતાં ત્રણેય વર્ષ જુની સાથે તેની પ્રેમી કલ્પના એક સમયે મીડિયા ખૂબ જ હાઈકને લગ્નની દીધી.

એકવારના સંબંધો દૂર કરવાના સામાજિક કાર્યકર અને મટૂકનાથની પત્ની પણ જ્યારે હંગામોમો માચવો છે. એકબીજાના પ્રેમમાં પાગલ મટૂકનાથ અને જુલાઈના પ્રારંભિક લોકોની રજૂઆત થઈ હતી, પરંતુ જ્યારે મટ્ટકનાથની પત્ની નોંધાઈ હતી, જ્યારે પોલીસ રિપોર્ટ નોંધવામાં આવી છે, પરંતુ તે જલિકાની ધરતી પર રહી છે.

હવે યુગ નથી જ્યારે લોકો રાધા કૃષ્ણ, હીરો રાંઝા અને લૈલા મજનુ વાલા પ્રેમ કરે છે. આજકાલ, બહુવિધ પ્રેમ સંબંધો તેના ફાયદાના અને લાંબા સમય સુધીના સંબંધો છે. આવો જથ્થો કલોક મટ્ટૂકનાથ અને જુલીની લવ સ્ટોરમાં દર્શાવેલ છે. મટુકનાથ અને જુલી, જેમ કે તેમના માતાપિતાની બધી માન્યતાઓ અને સંવર્ધન અને તેમના પ્રેમ સંબંધોને છોડી દો, હવે તેઓ નથી.

જુલી સાથે પ્રેમની કિંમતે મટુકનાથે તેની પત્નીઓ સાથે તેમના અધ્યાયની નોકરીની ખરીદી. પટ્ટ યુનિવર્સિટી તેના જ્યુનિની સાથે લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેવા માટે બરતરફ દિહા છે. એક સમયે મટુકિનાથ જુલીનાના પ્રેમમાં એટલા પલગલના બટનો હતા,

પરંતુ તેણીએ એરિઅરમાં 20 લાખ સાઉદીની યાત્રા જુલાઇના જન્મદિવસે ગિફ્ટમાં ગોઠવણી થઈ હતી. જો સૂત્રો દ્વારા વાત કરવામાં આવી, તો એક સમયે દરેક ન્યૂઝ ચેનલના પ્રીમ ટાઇમ પ્રોગ્રામનો એક ભાગ બટનો મટૂકનાથ અને જુલી હવે અલગ થઈ ગયો છે, જ્યારે તે વ્યક્તિની સત્યતા સાથે કતાર કરાવી દીધા છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.